BOHOBOCO realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) 
„Wsparcie MSP w promocji marek produktowych- GoToBrand”.
Tytuł projektu: PROMOCJA EKSKLUZYWNEJ POLSKIEJ MARKI BOHOBOCO NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
Cel projektu: Wprowadzenie marki na rynki międzynarodowe.